Ideals of smooth functions and residue currents
Preprint, 2002

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:92

Mer information

Skapat

2017-10-08