A permutation group determined by an ordered set
Preprint, 2002

Författare

Anders Claesson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Chris D. Godsil

David G. Wagner

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:93

Mer information

Skapat

2017-10-06