A survey on proper codes
Preprint, 2003

Författare

Rossitza Dodunekova

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

S. M. Dodunekov

E. Nikolova

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:05

Mer information

Skapat

2017-10-06