From Eulerian to Lagrangian viewpoints in fluid flows: convective chaotic mixing in microfluidics
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Erik Svensson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:62

Mer information

Skapat

2017-10-06