News-generated dependence and optimal portfolios for n stocks in a market of Barndorff-Nielsen and Shephard type
Licentiatavhandling, 2004

Författare

CARL LINDBERG

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:41

Mer information

Skapat

2017-10-06