Finite Element Approximation of the Linearized Cahn-Hilliard-Cook Equation
Preprint, 2009

Författare

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ali Mesforush

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:20

Mer information

Skapat

2017-10-06