Surfactant Effects on Colloidal Interactions
Licentiatavhandling, 2009

sal KC Kemigården 4, CTH/GU Göteborg
Opponent: Granskare: Biträdande professor Anders Palmqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Författare

Moheb Nayeri

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Kemi

sal KC Kemigården 4, CTH/GU Göteborg

Opponent: Granskare: Biträdande professor Anders Palmqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Mer information

Skapat

2017-10-10