Accumulation of metals by bacteriogenic iron oxides in a subterranean environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

F Grant Ferris

K.O Konhauser

B Lyvén

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Geomicrobiology Journal

0149-0451 (ISSN) 1521-0529 (eISSN)

Vol. 16 2 181-192

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1080/014904599270677

Mer information

Skapat

2017-10-10