Distribution and activity of methanogens and homoacetogens in deep granitic aquifers at Äspö hard rock laboratory, Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Svetlana Kotelnikova

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

FEMS Microbiology Ecology

0168-6496 (ISSN)

Vol. 26 2 121-134

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1111/j.1574-6941.1998.tb00498.x

Mer information

Skapat

2017-10-10