Evidence of ancient life at 207 m depth in a granitic aquifer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Susanne Ekendahl

Göteborgs universitet

Eva-Lena Tullborg

Harald Furnes

InnGun Thorseth

Ole Tumyr

Geology

Vol. 25 9 827-830

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10