Accumulation of zinc and cadmium by Cytophaga johnsonae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Agata Donocik

Maria Ledin

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Bert Allard

Biometals

0966-0844 (ISSN) 1572-8773 (eISSN)

Vol. 9 2 169-175

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1007/BF00144622

Mer information

Skapat

2017-10-10