Leadership for Successful Design: Actions of Project Leaders to Achieve High Quality Design
Paper i proceeding, 2004

Författare

Christina Alsnäs

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Mikael Frödell

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Martin Jaworski

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Martin Johansson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Frank Schatter

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Proceedings of the International Business & Management Research Conferece

Vol. 2 1 112-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06