Transport of Light Ions in Matter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

J.W. Wilson

F. Cucinotta

H. Tai

J.L. Shinn

S.Y. Chun

R.K. Triphati

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Advanced Space Research

21 1763-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08