Measurement and Simulation of Positive Impulse Corona Current
Paper i proceeding, 2009

Författare

Sarath Kumara

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

21st Nordic Insulation Symposium (NORDIS 09) , June 15-17, Gothenburg, Sweden.

117-120
978-91-633-4880-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-633-4880-8

Mer information

Skapat

2018-01-24