Microbial life in deep granitic rock
Reviewartikel, 1997

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

FEMS Microbiology Reviews

0168-6445 (ISSN)

Vol. 20 3-4 399-414

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1111/j.1574-6976.1997.tb00325.x

Mer information

Skapat

2017-10-10