Full-scale measurements of indoor air flow
Övrigt konferensbidrag, 1996

Författare

Kamal Handa

Institutionen för arkitektur

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Proceedings of the17th Annual AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) Conference

Vol. 1 273-282
0946075913 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0946075913

Mer information

Skapat

2017-10-07