Determination of Measurement Uncertainty of Different Reverberation Chambers
Paper i proceeding, 2009

Författare

Chen Xiaoming

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

RFMTC09 Second Biennial Conference om RF Measurement Technology for State of the Art Production and Design, Gävle, 6-7 October, 2009

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06