The Crystallisation of Er-Si-Al-O-N B-Phase Glass-Ceramics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Yvonne Menke

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik

Stuart Hampshire

J. Mater. Sci.

Vol. 40 6499-6512

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06