Robust Design Methodology for Reliability; Exploring the Effects of Variation and Uncertainty
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Redaktör

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Jacques de Maré

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Thomas Svensson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan matematik

ISBN

978-0-470-71394-5

Mer information

Skapat

2017-10-07