Proving First-Order Sentences with Bounded Cognitive Resources
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Philosophical Communications, Department of Philosophy, Gothenburg University

39

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06