Goal-Driven Reasoning in First-Order Logic
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Philosophical Communications, Department of Philosophy, Gothenburg University

35

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07