Livscykelanalys för elektronikprodukter – modell för datainsamling underlättar
Preprint, 2003

Författare

Catrin Offerman

Anders Andrae

Chalmers, Institutionen för elektronikproduktion

1100-5114 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07