Invasive Species Action Plan (ISAP)
Research Project , 2021 – 2024

I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring marina invasiva främmande arter, (Invasive Alien Species, IAS), kommer vi arbeta med fyra steg i en kedja av hanteringsåtgärder:

Förhindra primära introduktioner från kommersiell sjöfart och sekundära introduktioner från t.ex. fritidsbåtar genom kostnadsanpassade begränsningar och reglverk för t.ex. ankringstider och rengöring av skrov mm.
Upptäcka tidiga stadier av nya IAS-introduktioner genom ökad medvetenhet hos allmänheten och s.k. medborgarforskning (eng. citizen science).
Spåra och förutsäga sekundära introduktioner med högupplösta kustmodeller i kombination med detaljerade kunskaper om livscykler och spridningsbiologi hos IAS.
Utrota, eller så långt som möjligt kontrollera IAS genom kostnadseffektiva artspecifika utrotningsmetoder i fält.

Participants

Lena Granhag (contact)

Associate Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Collaborations

Gothenburg Marine Biological Laboratory

Göteborg, Sweden

SMHI

Norrköping, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2021–2024

More information

Latest update

2021-04-08