Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring marina invasiva främmande arter, (Invasive Alien Species, IAS), kommer vi arbeta med fyra steg i en kedja av hanteringsåtgärder:

Förhindra primära introduktioner från kommersiell sjöfart och sekundära introduktioner från t.ex. fritidsbåtar genom kostnadsanpassade begränsningar och reglverk för t.ex. ankringstider och rengöring av skrov mm.
Upptäcka tidiga stadier av nya IAS-introduktioner genom ökad medvetenhet hos allmänheten och s.k. medborgarforskning (eng. citizen science).
Spåra och förutsäga sekundära introduktioner med högupplösta kustmodeller i kombination med detaljerade kunskaper om livscykler och spridningsbiologi hos IAS.
Utrota, eller så långt som möjligt kontrollera IAS genom kostnadseffektiva artspecifika utrotningsmetoder i fält.

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium

Göteborg, Sweden

SMHI

Norrköping, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: 2020-00043
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-17