Fartygsskrov som vektor för spridning av akvatiska främmande arter
Rapport, 2021

I denna rapport beskrivs sjöfart som vektor för spridning av marina främmande arter och hur påväxt på skrov (biofouling) kan minskas med antifoulingfärg och skrovrengöring. Vidare beskrivs vilken miljöpåverkan från biologiska och kemiska föroreningar som finns förknippade med verksamheten.

sjöfart

främmande arter

biofouling

Författare

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö

Naturvårdsverket (2020-00043), 2021-04-01 -- 2024-03-31.

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-29