Attraktiv nyproduktion och renovering - kunskapsöversikt
Research Project, 2021 – 2022

Delprojekt i följeforskning kring området stadsutveckling inom Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030. 

Syftet med delprojektet är att utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv genomföra en kunskapsöversikt som kan bidra till beslutsunderlag för Framtidens investeringar i stadsutveckling i sina utvecklingsområden. Det handlar om befintlig kunskap om hur problemförorter kan göras attraktiva att bo i för en bredare kundgrupp som höjer områdenas socioekonomiska status.

Participants

Joanna Gregorowicz-Kipszak (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Anders Hagson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Funding

Framtiden

Funding Chalmers participation during 2021–2022

Publications

More information

Latest update

2021-09-23