Konceptual program, primary health care facilities
Research Project, 2021 – 2022

I flera regioner pågår idag en utveckling och översyn av vårdlokaler, inte minst påverkat av demografiska förändringar, det pågående arbetet med omställning till Nära vård och sedan våren 2020 starkt påverkat av Covid-19 pandemin. Mot denna bakgrund driver nu CVA, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur, projektet Evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler – Primärvård.
Arbetet består av två delar, dels en förstudie, dels arbetet med själva konceptprogrammet. Projektet löper mellan april 2021 och mars 2022 och sker på uppdrag av PTS Forum. Arbetet med konceptprogrammet finansieras av PTS och förstudien av PTS, Nationella Fastighetsrådet, Forum vårdbyggnad och CVA i samverkan.

Participants

Göran Lindahl (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Johanna Eriksson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Sofia Park

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Elin Rittmark

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Jens Widmark

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

National real estate council

Funding Chalmers participation during 2021–2022

PTS Forum

Funding Chalmers participation during 2021–2022

Swedish Health and Facilities Network

Funding Chalmers participation during 2021–2022

Centre for Healthcare Architecture (CVA)

Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Health Engineering

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-12-08