NordicZero
Research Project, 2021 – 2022

Projektet har följande mål:
* Skapa representativa scenarier för trafikbehov i Sverige och den nordiska regionen med en utökning till den Europeiska marknaden. Scenarierna lägger en grund för konceptkonstruktionen och teknologivärderingarna.
* Skapa flygplanskoncept för både medel (2030-2035) och lång tidshorisont (2045) från ett urval av teknologier och flygplansarkitekturer, så som turboprop, turbofläkt, bränslecell, batteri, trycksatt eller flytande vätgas, biobränslen etc. Flygplansvalen ska utgöra ett balanserat val mellan
kvantitativa kriterier (räckvidd, möjliga nätverk, energiförbrukning,
kostnad, styrmedel och beskattning) och kvalitativa kriterier
(teknologirisk, publik acceptans) och kommer illustreras i slutrapporten.
Koncepten ska vara helt fossilfria (noll koldioxidutsläpp) under drift, och ska utvärderas för den bästa potentiella användningen på den nordiska marknaden.

* Detaljerade studier av hur stor koldioxidreduktion som 2035-flygplanen kan förväntas få på den nordiska marknaden samt vid full användning på europeisk nivå.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Xin Zhao

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2021-015938
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-08-18