WiCiD-Water In City Design, solutions for wicked planning problems
Research Project, 2021 – 2023

Syfte och mål
Målet är att lyfta fram vatten som strukturerande och värdeskapande resurs i utvecklingen av staden i syfte att minska effekterna av framtida klimatförändringar. Konkret innebär det nya arbets- och beslutsprocesser som stöds av en avancerad digital plattform med scenariogenerator, baserad på verklig data från staden och aktuell kunskap, i syfte att alla involverade aktörer i samhällsplaneringsprocessen får tillgång till den på ett enkelt sätt, med resultatet att spetskunskap blir omsatt i faktiska, fysiska lösningar där vattnet skapar trivsel & ekosystemtjänster i staden.

Förväntade effekter och resultat
Komplexitet, mål- & intressekonflikter och många involverade aktörerna gör att samlad, smart planering av vattnet i staden tillsammans med klimatanpassning, utgör ett så kallat “wicked problem” som kräver en systemansats för att lösas. Genom att förena marknadsledande aktörer inom VA, digitala beslutstöd, arkitektur, och datordriven gestaltning med kommunala behovsägare & forskare inom området, kan vi utveckla stöd som möjliggör en systemtransformation, med resultatet att spetskunskap i mycket större omfattning än idag blir omsatt i faktiska, fysiska lösningar.

Planerat upplägg och genomförande
Förutom att kartlägga nuvarande processer, inkluderar projektet: - Utveckling av nya tjänster i form av en digital plattform med funktion att vara ett skarpt analysverktyg. En pilot sätts upp för att testa funktion, integration mot andra system, användarvänlighet samt skalbarhet. - Identifiering av nya värdemodeller i planeringsprocesser där vattnets positiva effekter på trivsel, trygghet och folkhälsa i den byggda miljön vägs in. - Utveckling av metodiken för överbryggandet mellan mjuka & hårda värden; social hållbarhet, ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur.

Participants

Sebastien Rauch (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

DHI Sweden AB

Göteborg, Sweden

FOJAB

Sweden

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

Göteborg, Sweden

Zenta

Växsjö, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2021-02459
Funding Chalmers participation during 2021–2023

More information

Latest update

2022-12-01