Från odling av jästcellskulturer till användning i mage-tarm kanalen: Adaptation möjliggör hög probiotisk och farmaceutisk funktionalitet
Research Project , 2022 – 2024

Description missing.

Participants

Lisbeth Olsson (contact)

Chalmers, Life Sciences, Industrial Biotechnology

Funding

Formas

Project ID: 2021-01298
Funding Chalmers participation during 2022–2024

More information

Latest update

2023-02-01