BIG 2019-19 Störningsproblem med pålar i lösa jordar del 2.
Research Project, 2023 – 2025

Detta projekt är en fortsättning på A2019-19 Störningsproblem med pålar i lösa jordar. I del 2 av Jonatan Isakssons doktorandprojekt kommer de utvecklade massförskjutningarna från pålning med tiden att studeras för två gränsfall: i) på ett avstånd från pålgruppen där små töjningsstyvhet i marken styr resultaten, och ii) inom och nära pålgruppen där markens tekniska egenskaper, pålarnas avstånd, pålsekvensen och integriteten hos angränsande fundament är av betydelse. Vi kommer att generalisera de resultat som utvecklats i del 1 för en enskild påle till responsen för pålgrupper. På grund av
problemets komplexitet har detta ännu inte fastställts fullt ut i del 1 av forskningen. Dessutom gör detta det möjligt att studera interaktionseffekter mellan de pålar som redan är inbäddade i marken och den nya påle som installeras. De pålar som redan är installerade är både pålar som ingår i den nya pålgruppen och pålar som ligger till grund för byggnader i närheten av pålarbeten.
Forskningen kommer att resultera i förenklade rekommendationer för när man ska ta hänsyn till effekterna av pålinstallation i den dagliga geotekniska konstruktionen och kommer att föreslås för vidare genomförande av konstruktionsriktlinjer. Förenklingen i rekommendationen omfattar när effekterna av pålinstallationer bör beaktas och ger vägledning om hur man utvärderar metoder som redan används inom industrin för potentiell tidsberoende återhämtning av massförskjutningar.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2023/19054
Funding Chalmers participation during 2023–2025

More information

Latest update

2023-04-19