Total effect of hydrogen on the electricity system and its role in the energy and climate transition – A synthetises and systems study of hydrogen and electrofuels in the energy system of the future
Research Project, 2023 – 2025

Projektet ämnar bidra till ökad kunskap om systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas och elsystemets roll som möjliggörare av ökad fossilfri vätgasanvändning. Systemeffekterna kommer analyseras genom teknoekonomiska analyser i kombination med en syntes av resultat från bl.a. Energiforsks pågående forskningsprogram ”Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen”. systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas

Participants

Maria Grahn (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00805
Funding Chalmers participation during 2023–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-04-24