Testbed environment for electrified autonomous public water transports
Research Project, 2023

 
Projektet syftar till att klargöra potentialen och utvärdera resursbehov för en öppen delad testbäddsmiljö där innovativa lösningar inom elektrifierad och autonom kollektivtrafik på vatten kan testas och utvecklas. Testbäddsmiljön blir en viktig förstärkning i omställningen av Sveriges transportsystem och erbjuder, förutom access till en fysisk och digital infrastruktur, en samverkansmiljö för offentliga, industri- och forskningsaktörer där kunskap och erfarenheter kan delas och omsättas i praktisk tillämpning. Primärt genomförs utvärdering och analys av möjligheten att skapa en gemensam öppen testbäddsmiljö för urbana vattentransporter; älvtrafik och skärgårdstrafik. Den kan även vara tillämpbar för innovativa lösningar inom andra delar av sjötrafiken. Projektet identifierar och uppskattar de resurser och centrala frågeställningar som krävs för att sjösätta testbäddsmiljön; infrastruktur, mobilitetsmönster och legala aspekter.

Participants

Pontus Wallgren (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design & Human Factors

Fredrick Ekman

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design & Human Factors

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2022-01314
Funding Chalmers participation during 2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-12-13