Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem

Projektets syften och mål är att - Utveckla metoder och verktyg (mjukvaruprogram) samt kombinera dessa med existerande metoder och verktyg för processintegration vid energi- och ekonomioptimering av värmeväxlarnät i processindustriella anläggningar - Applicera och demonstrera ovanstående på två verkliga anläggningar vid Preemraff i Göteborg och i Lysekil - Erhålla kompetenshöjning hos CIT-IE och Preem inför kommersiell användning och vidareutveckling för andra processer - Utveckla ett mått på styrbarhet för dynamiska modeller med givna modellosäkerheter

Participants

Torsten Wik (contact)

Biträdande professor at Signals and Systems, Automatic Control

Collaborations

CIT Industriell Energi AB

Göteborg, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-02-07