Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektets syften och mål är att - Utveckla metoder och verktyg (mjukvaruprogram) samt kombinera dessa med existerande metoder och verktyg för processintegration vid energi- och ekonomioptimering av värmeväxlarnät i processindustriella anläggningar - Applicera och demonstrera ovanstående på två verkliga anläggningar vid Preemraff i Göteborg och i Lysekil - Erhålla kompetenshöjning hos CIT-IE och Preem inför kommersiell användning och vidareutveckling för andra processer - Utveckla ett mått på styrbarhet för dynamiska modeller med givna modellosäkerheter

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

CIT Industriell Energi AB

Göteborg, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01945
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-07