Experimental RAS plant technology

​Projektet syftar till all skapa en organisatorisk och fysisk testbädd för utveckling av svensk RAS-teknik (Recirculating Aquaculture Systems) för användning inom landbaserad och konsumentnära fiskodling. Projektet samlar ledande svensk akademisk och industriell kompetens kring fiskodling, vattenrening (särskilt RAS), utrustning och systemkunnande kring tekniska lösningar för fiskodling i RAS samt systemkunnande kring fiskodlingens roll i ett bredare ekologiskt samhällsperspektiv. Det långsiktiga målet är att skapa en svensk modell för fiskodling i RAS, bestående av både systemkunnande och hårdvara i form av nyckelutrustning. Såväl mjukvara som hårdvara ska bidra till vidareutveckling av ekologisk fiskförsörjning i Sverige samtidigt som goda förutsättningar skapas för miljötekniskt export inom en snabbt växande internationell marknad. Den nya fysiska testbädden för ekologisk fiskodling skapas genom vidareutveckling av en etablerad och fungerande RAS-anläggning på Ljusterö i Stockholms skärgård. Uppgraderingen omfattar bland annat teknik for förbättrad processövervakning och processkontroll, förbättrad bakteriell kontroll samt för effektivare biologisk rening. Projektet är på så vis ett exempel på hur befintlig testinfrastruktur kan tillgängliggöras, vidareutvecklas och användas för tester av avancerad miljöteknik inom ett specifikt område.

Participants

Torsten Wik (contact)

Biträdande professor at Signals and Systems, Automatic Control

Erik Windhede

Doktorand at Signals and Systems, Automatic Control

Collaborations

Ecoloop

Stockholm, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Svensk Fiskodling

Järfälla, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Building Futures

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Na...

Latest update

2015-10-16