NÄRFISK testbädd teknik
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

​Projektet syftar till all skapa en organisatorisk och fysisk testbädd för utveckling av svensk RAS-teknik (Recirculating Aquaculture Systems) för användning inom landbaserad och konsumentnära fiskodling. Projektet samlar ledande svensk akademisk och industriell kompetens kring fiskodling, vattenrening (särskilt RAS), utrustning och systemkunnande kring tekniska lösningar för fiskodling i RAS samt systemkunnande kring fiskodlingens roll i ett bredare ekologiskt samhällsperspektiv. Det långsiktiga målet är att skapa en svensk modell för fiskodling i RAS, bestående av både systemkunnande och hårdvara i form av nyckelutrustning. Såväl mjukvara som hårdvara ska bidra till vidareutveckling av ekologisk fiskförsörjning i Sverige samtidigt som goda förutsättningar skapas för miljötekniskt export inom en snabbt växande internationell marknad. Den nya fysiska testbädden för ekologisk fiskodling skapas genom vidareutveckling av en etablerad och fungerande RAS-anläggning på Ljusterö i Stockholms skärgård. Uppgraderingen omfattar bland annat teknik for förbättrad processövervakning och processkontroll, förbättrad bakteriell kontroll samt för effektivare biologisk rening. Projektet är på så vis ett exempel på hur befintlig testinfrastruktur kan tillgängliggöras, vidareutvecklas och användas för tester av avancerad miljöteknik inom ett specifikt område.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Erik Windhede

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Ecoloop

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Svensk Fiskodling

Järfälla, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Na...

Senast uppdaterat

2015-10-16