Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener
Research Project , 2014 – 2015

Aktiva säkerhetssystem i fordon är beroende av en automatisk kartläggning av den omgivande trafiksituationen för att undvika eller lindra kollisioner och och på sikt få mer och mer autonoma egenskaper. Den typ av kritiskt beslutstagande ställer stora krav på robusthet hos systemens sensorer. Detta projekt adresserar några av de begränsningar som finns i nuvarande sensorsystem vad gäller att kartlägga trafikmiljön på ett robust vis. Målet är att möjliggöra mer flexibelt beslutsfattande, vid längre avstånd från potentiella hot, som därmed blir användbara vid högre hastigheter.

Participants

Tomas McKelvey (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Tomas Bengtsson

Forskare at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28