Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

Aktiva säkerhetssystem i fordon är beroende av en automatisk kartläggning av den omgivande trafiksituationen för att undvika eller lindra kollisioner och och på sikt få mer och mer autonoma egenskaper. Den typ av kritiskt beslutstagande ställer stora krav på robusthet hos systemens sensorer. Detta projekt adresserar några av de begränsningar som finns i nuvarande sensorsystem vad gäller att kartlägga trafikmiljön på ett robust vis. Målet är att möjliggöra mer flexibelt beslutsfattande, vid längre avstånd från potentiella hot, som därmed blir användbara vid högre hastigheter.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Tomas Bengtsson

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04702
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28