System för analys av läkemedel mot membranbundna receptorer
Research Project , 2013 – 2015

Framtagandet av nya läkemedel riktade mot den betydelsefulla klassen G-protein kopplade receptorer, som tillhör familjen membranprotein, har än så länge haft begränsad framgång. Projektgruppen kommer att jobba mot den utmaningen genom att utveckla ett tekniskt enkelt system med multipla sensorelement var och ett med känslighet för enstaka GPCR-innehållande liposomer (förenklade cellmembran). Systemet kommer att tillämpas för inhiberingsstudier av läkemedelskandidater mot GPCR, men också för att studera hur viruspartiklars inbindning till cellmembran kan förhindras. Målet med projektet är att utveckla och utvärdera ett instrument för enmolekylanalys tillsammans med projektpartners på avdelningen för Klinisk kemi, Sahlgrenska akademin, och AstraZeneca, Mölndal. Med det långsiktiga syftet att kommersialisera sensorsystemet och angränsande innovationer från forskargrupperna är avsikten att, under GU Holdings ledning, knyta ett nyligen startat bolag, Gothenburg Sensor Devices AB (GSD AB) till projektet. Projektet är centrerat kring tre WPs: 1) Utveckling av optisk vågledare (Chalmers), 2) Läkemedelsutvärdering (Sahlgrenska akademin och AstraZeneca) och 3) Kommersialiseringsaktiviteter (Gothenburg Sensor Devices). Nyckelaktiviteter för respektive WP inkluderar: Tillverkning av vågledarsensorer för optisk avläsning av flera sensorelement i WP1, Prestandautvärdering av automatiserad läkemedelsutvärdering i WP2 samt Framtagande av affärsplan och finansieringsstrategi i WP3.

Participants

Fredrik Höök (contact)

Full Professor at Chalmers, Physics, Biological Physics

Collaborations

AstraZeneca R&D

Mölndal, Sweden

Gothenburg Sensor Devices AB (GSD AB)

Gothenburg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-10-17