System för analys av läkemedel mot membranbundna receptorer
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Framtagandet av nya läkemedel riktade mot den betydelsefulla klassen G-protein kopplade receptorer, som tillhör familjen membranprotein, har än så länge haft begränsad framgång. Projektgruppen kommer att jobba mot den utmaningen genom att utveckla ett tekniskt enkelt system med multipla sensorelement var och ett med känslighet för enstaka GPCR-innehållande liposomer (förenklade cellmembran). Systemet kommer att tillämpas för inhiberingsstudier av läkemedelskandidater mot GPCR, men också för att studera hur viruspartiklars inbindning till cellmembran kan förhindras. Målet med projektet är att utveckla och utvärdera ett instrument för enmolekylanalys tillsammans med projektpartners på avdelningen för Klinisk kemi, Sahlgrenska akademin, och AstraZeneca, Mölndal. Med det långsiktiga syftet att kommersialisera sensorsystemet och angränsande innovationer från forskargrupperna är avsikten att, under GU Holdings ledning, knyta ett nyligen startat bolag, Gothenburg Sensor Devices AB (GSD AB) till projektet. Projektet är centrerat kring tre WPs: 1) Utveckling av optisk vågledare (Chalmers), 2) Läkemedelsutvärdering (Sahlgrenska akademin och AstraZeneca) och 3) Kommersialiseringsaktiviteter (Gothenburg Sensor Devices). Nyckelaktiviteter för respektive WP inkluderar: Tillverkning av vågledarsensorer för optisk avläsning av flera sensorelement i WP1, Prestandautvärdering av automatiserad läkemedelsutvärdering i WP2 samt Framtagande av affärsplan och finansieringsstrategi i WP3.

Deltagare

Fredrik Höök (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Samarbetspartners

AstraZeneca R&D

Mölndal, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Gothenburg Sensor Devices AB (GSD AB)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-17