Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Biträdande professor at Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Funding years 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Created

2015-02-16