Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag
Research Project, 2012 – 2014

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-03661
Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-02-16