Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag
Research Project , 2012 – 2014

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 600,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-02-16