Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Deltagare

Tobias Fredberg (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03661
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-02-16