Smedpack
Research Project , 2012 – 2014

Det övergripande målet var att integrera och testa verifieringssystem för läkemedelsförpacknings-ID för säker logistik, inklusive säkerhetsförseglingslösningar som kan förbättra brukarens förtroende och medvetenhet. Målen har uppnåtts och alla leverabler har levererats. Projektet lyckades över förväntan med att skapa ett aktivt forum för dialog, samarbete, affärer, framtidsmöjligheter och lösningar. Det interaktiva arbetssättet gav parterna en ökad insikt om hela värdekedjan. Alla har haft tydliga roller och projektet blev en grogrund för innovativa lösningar.

Participants

Gunnar Stefansson (contact)

Senior Researcher at Logistics & Transportation

Henrik Ringsberg

Instruktör at Logistics & Transportation

Collaborations

Innventia

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06