Smedpack
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Det övergripande målet var att integrera och testa verifieringssystem för läkemedelsförpacknings-ID för säker logistik, inklusive säkerhetsförseglingslösningar som kan förbättra brukarens förtroende och medvetenhet. Målen har uppnåtts och alla leverabler har levererats. Projektet lyckades över förväntan med att skapa ett aktivt forum för dialog, samarbete, affärer, framtidsmöjligheter och lösningar. Det interaktiva arbetssättet gav parterna en ökad insikt om hela värdekedjan. Alla har haft tydliga roller och projektet blev en grogrund för innovativa lösningar.

Deltagare

Gunnar Stefansson (kontakt)

Senior forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Innventia

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06