Henrik Ringsberg

Tekniklektor vid Maritima studier

Henrik Ringsberg är oavlönad docent i maritim logistik och har en tjänst som tekniklektor vid avdelningen för Maritima studier, institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper. Han är programansvarig för det internationella mastersprogrammet Maritime Management (MPMAR) på Chalmers. Han är examinator för och undervisar i flera kurser inom MPMAR-programmet (https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/maritime-management-msc/), samt i profilspåret intermodala transporter på kandidatprogrammet Internationell logistik(https://www.chalmers.se/utbildning/hitta-program/internationell-logistik-teknologie-kandidat/) Henrik Ringsberg är verksam inom forskning inom flera områden som relaterar till maritim logistik, t ex informatik, risk och säkerhet, intermodala och multimodala transporter, AI, hållbarhet, spårbarhet, spårning och transporter. Han har varit medlem i Nordic Logistics Research Network (NOFOMA, sedan 2011), World Conference on Transport Research Society (WCTRS SIG B3, sedan 2016), The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK, sedan 2011) och industriella nätverk (t.ex. Orust kretsloppsakademi). Henrik har samarbetat med forskare inom EU (t.ex. Storbritannien, Norge, Nederländerna, Grekland, Danmark, Finland) och Kina sedan 2014. Han är även recensent av internationella tidskrifter inom supply chain management, logistik, transport, IT, stadsplanering och livsmedelsrelaterad forskning.

Källa: chalmers.se
Image of Henrik Ringsberg

Visar 20 publikationer

2023

Sustainable FLM transport based on IPF transport by ferry in coastal rural areas: A case from Sweden

Henrik Ringsberg
Transportation Research Part A: General. Vol. 178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Exploring Swedish urban freight stakeholders’ interests in public spaces

Henrik Ringsberg, Alena Brettmo, Michael Browne
Cities. Vol. 133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

CONTAINER SHIPPING VIA THE NORTH SEA ROUTE-OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Henrik Ringsberg, Zhiyuan Li
Övrigt konferensbidrag
2020

Interoperability challenges in traceability of pharmaceuticals

Henrik Ringsberg, Gunnar Stefansson
The 32 nd ANNUAL NOFOMA CONFERENCE, BOOK OF ABSTRACTS
Paper i proceeding
2020

Maritime security guidelines: a study of Swedish ports’ perceived barriers to compliance

Henrik Ringsberg, Sebastian Cole
Maritime Policy and Management. Vol. 47 (3), p. 1-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Evaluation of the use of public space in cities: A Pilot study of competing uses including urban logistics

Henrik Ringsberg, Alena Brettmo, Michael Browne
23rd Logistics Research Network (LRN) conference
Paper i proceeding
2016

Logistic management of trailers based on the EPCIS standard: A cross-case analysis

Henrik Ringsberg, Kenth Lumsden
Research in Transportation Business and Management. Vol. 19, p. 65-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Bar Coding for Product Traceability

Henrik Ringsberg
Reference Module in Food Science 2016
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

Traceability in the Swedish Air freight Industry

Henrik Ringsberg, Kenth Lumsden
Övrigt konferensbidrag
2015

Managing Logistics Port Operations Based on a standardized framework - A Cross-Case Analysis

Henrik Ringsberg, Kenth Lumsden
Proceedings of the WCTRSIGA2 - The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges. Vol. 19 (5/6), p. 558-576
Paper i proceeding
2015

Consumers’ information preferences for visible traceability information on packages

Henrik Ringsberg, Luca Urciuoli
Övrigt konferensbidrag
2015

Implementation of global traceability standards: incentives and opportunities

Henrik Ringsberg
British Food Journal. Vol. 117 (7), p. 1826-1842
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Perspectives on Food Traceability: A Systematic Literature Review

Henrik Ringsberg
Supply Chain Management. Vol. 19, p. 558-576
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The Ingredients of Anti-Counterfeiting Pharma Packages – A Survey Study Based on the Kano Methodology

Luca Urciuoli, Henrik Ringsberg
Proccedings of the LRN Conference, Cranfield 2014, p. 1-8
Paper i proceeding
2014

Effects on Logistic Operations from RFID- and EPCIS- Enabled Traceability

Henrik Ringsberg, Vahid Mirza Beiki
British Food Journal. Vol. 116 (1), p. 104-124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Challenges in utilising RFID in international food supply chains

Henrik Ringsberg, Gustaf Zettergren
Övrigt konferensbidrag
2012

Demand for Tracking and Tracing Information Standards and Its Effects on Food Supply Chains

Vahid Mirza Beiki, Henrik Ringsberg
Proceedings of Logistics Research Network (LRN) conference, Cranfield, UK
Paper i proceeding
2011

EPCIS standard used for improved traceability in the redfish value chain

Henrik Ringsberg, Maitri Thakur, Valur Gunnlaug et al
Proceedings of MITIP 2011: NTNU Engineering Series No. 1
Paper i proceeding
2010

Perspectives of food supply chain traceability

Henrik Ringsberg
Övrigt konferensbidrag
2010

Effects of using smart goods on traceability information and carried out activities in supply chains of fresh food- a cross case analysis

Vahid Mirza Beiki, Henrik Ringsberg, Kenth Lumsden
proceedings of the NOFOMA conference, 2010, Kolding, Denmark
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 5 forskningsprojekt

2022–2024

Hållbar Sjöfart nu

Henrik Ringsberg Teknisk och maritim ledning
Energimyndigheten

2021–2022

Kombinerad paket- och persontransport på landsbygd

Henrik Ringsberg Teknisk och maritim ledning
Västra Götalandsregionen

2015–2015

Spårbarhet för ökad leveranssäkerhet och logistisk effektivitet vid större terminaler för flygfrakt

Henrik Ringsberg Logistik och transport
Logistik- och transport stiftelsen LTS

2014–2014

Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie

Henrik Ringsberg Logistik och transport
Gunnar Stefansson Logistik och transport
Kristina Liljestrand Logistik och transport
Västra Götalandsregionen
Göteborgs Fiskauktionsförening

2012–2014

Smedpack

Henrik Ringsberg Logistik och transport
Gunnar Stefansson Logistik och transport
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Henrik Ringsberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.