Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Ringsberg (kontakt)

Instruktör vid Logistik och transport

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistik och transport

Gunnar Stefansson

Senior forskare vid Logistik och transport

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Göteborgs Fiskauktionsförening

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-27