Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie

Description missing.

Participants

Henrik Ringsberg (contact)

Gästforskare vid Logistics & Transportation

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistics & Transportation

Gunnar Stefansson

Docent vid Logistics & Transportation

Funding

Region Västra Götaland

Funding years 2014

Göteborgs Fiskauktionsförening

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-27