Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie

Description missing.

Participants

Henrik Ringsberg (contact)

Gästforskare vid Logistics & Transportation

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistics & Transportation

Gunnar Stefansson

Docent vid Logistics & Transportation

Funding

Göteborgs Fiskauktionsförening

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-27