Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie
Research Project , 2014

Description missing.

Participants

Henrik Ringsberg (contact)

Gästlärare vid Logistics & Transportation

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistics & Transportation

Gunnar Stefansson

Senior forskare vid Logistics & Transportation

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2014 with 247,510.00 SEK

Göteborgs Fiskauktionsförening

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 201,320.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-27