Spårbarhet för ökad leveranssäkerhet och logistisk effektivitet vid större terminaler för flygfrakt
Forskningsprojekt, 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Ringsberg (kontakt)

Logistik och transport

Finansiering

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-13