Grundläggande förståelse och beräkningsmetoder för Stirlingmotorer

Det övergripande syftet var att skapa förutsättningar för att konstruera en Stirlingmotor med state-of-the-art egenskaper. Delmål var karaktärerisera nuvarande motor med provning, skapa ett validerat beräkningsverktyg samt utföra studier utifrån nuvarande motor för att visa på vägar till en motor med världsledande prestanda. Övergripande mål och samtliga delmål har uppnåtts och Cleanergy har nu tillgång till ett validerat analysverktyg för Stirlingcykeln och har gjort studier mot en framtida motor med förbättrad prestanda och med större marknadspotential.

Participants

Ingemar Denbratt (contact)

Professor at Applied Mechanics, Combustion

Lars-Erik Eriksson

Gästforskare at Applied Mechanics, Fluid Dynamics

Funding

VINNOVA

Funding years 2011–2012

More information

Latest update

2015-11-05